PİLTƏ

i. 1. (lampa üçün) wick; 2. (partlayıcı maddələr üçün) fuse; 3. tib. (yaraya qoyulan) tampon; wad

PİLOTKA
PİNƏ

Digər lüğətlərdə