Preventor

qazma quyusunun ağzını kipləşdirmək və neft, yaxud qaz fontanları tulantılarının qarşısını almaq üçün quyunun ağzında quraşdırılan tərtibat.
Plotforminq
Propan

Digər lüğətlərdə