QÜDRƏTLİLİK

i. might, power

QÜDRƏTLİ
QÜDRƏTSİZLİK

Digər lüğətlərdə