QIĞ

Türkmənlər bunun yerinə qumalaq işlədirlər, qom (yumru) sözü ilə bağlıdır. Görünür, qığ elə qom kəlməsinin təhrifi ilə bağlı yaranıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

QIFILBƏND
QIĞILCIM

Digər lüğətlərdə