QABAQDAKI

s. 1. front; ~ yerlər front seats; 2. nearest; ~ kənd the nearest village; 3. immediate; ~ vəzifələr immediate tasks; 4. forthcoming; ~ imtahanlar forthcoming examinations

QABAQDA
QABAQDAN

Digər lüğətlərdə