Qazayırma

qaz qarışığını öz tərkib hisələrinə və ya müxtəlif fraksiyalara ayırma prosesi. Sənayedə qazayırma havanı və müxtəlif qaz qarışıqlarını fərdi komponentlərə ayırmaq üçün geniş tətbiq edilir.
Qaz yanacaq
Qazbalonlu avtomobil

Digər lüğətlərdə