QEYRƏTSİZ

QEYRƏTSİZ [Naşad:] ..Zeynal namussuz, qeyrətsiz bir kişi deyildir (S.Hüseyn); BİQEYRƏT Hacı Qənbər: Sən məni lap biqeyrət elədin, sürün! (N.Vəzirov); TƏPƏRSİZ, NAMUSSUZ (bax).

QEYRƏTPƏRƏST
QEYRƏTSİZLİK

Значение слова в других словарях