RÖVNƏQ

i. adornment, decoration, beauty; lustre, brilliancy; ~ vermək bax rövnəqləndirmək; ~dən düşmək to lose* beauty / brilliancy

ROZMARİN
RÖVNƏQLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə