RƏSMİ

I. s. 1. official; ~ cavab official reply; ~ üslub official style; ~ bəyanat official statement; ~ nümayəndə official representative; ~ məlumat official information; ~ görüş official visit, duty call; ölkəyə ~ görüşə gəlmək to come* on an official visit to a country; ~ şəxs an official; 2. formal; ~ dəvət formal invitation; ~ ton / danışıq tərzi formal tone

II. z. bax rəsmən

RƏSMXƏT
RƏSMİLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə