RİYAZİYYAT

I
сущ. математика. Ali riyaziyyat высшая математика, elementar riyaziyyat элементарная математика, tətbiqi riyaziyyat прикладная математика, nəzəri riyaziyyat теоритическая математика; riyaziyyat dərsliyi учебник по математике, riyaziyyatı tədris etmək преподавать математику
II
прил. математический. Riyaziyyat fakültəsi математический факультет
RİYAZİLƏŞMİŞ
RİYAZİYYATÇI

Digər lüğətlərdə