Словарь омонимов азербайджанского языка

Всего статей – 770, статей на «T» – 59
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
TA TO TR TU
 

TAB

TAB I is. [ fars. ] Güc, qüvvət.
подробнее

TAĞ

TAĞ I is. [ ər. ] Bostan bitkilərinin gövdəsi.
подробнее

TAXTA

TAXTA I is. [ fars. ] Tikinti materialı: yonulmuş, hamarlanmış ağac.
подробнее

TALA

TALA I is. Meşənin qırılmış və ya əkilmiş biçənək yeri.
подробнее

TAM

TAM I is. [ ər. ] Dad.
подробнее

TAMBUR

TAMBUR I is. [ fr. ] Dəmiryolu vaqonlarında örtülü meydança.
подробнее

TAR

TAR I is. [ ər. ] mus. Azərbaycan simli musiqi aləti.
подробнее

TAS

TAS I is. [ ər. ] Tabaq kimi qab. Hava qaralcaq qapını kilidləyib, tası taxtapuşa çıxardı (S.
подробнее

TAVA

TAVA I is. Qızartmaq üçün yararlı qab.
подробнее

TAVAN

TAVAN I is. [ fars. ] Tab, güc, zor.
подробнее

TAVAR

TAVAR I is. Mal. Misri qılınc bağlamışam belimə; Tərlanların tavarına gəlmişəm (“Koroğlu”).
подробнее

TAY

TAY I is. Eşq bazarının aləmində mənəm həmmalı; Almışam çiynimə qəm yüklərini tay kimi (Ə.Vahid).
подробнее

TAYFA

TAYFA I is. [ ər. ] Qəbilə, nəsil. Deyirlər ki, onlar çox qəribə bir tayfa imişlər (M.İbrahimov).
подробнее

TƏBİƏT

TƏBİƏT I is. [ ər. ] Varlıq, maddi aləm.
подробнее

TƏHƏR

TƏHƏR I is. [ fars. ] Üsul, yol, qayda, cür. Məsələni bu təhər həll etmək lazımdır. TƏHƏR II is.
подробнее

TƏK

TƏK I say Yalqız. Rüfət oturubdur otağında tək; Gözləyir Xatirə indi gələcək (Ə.Kürçaylı).
подробнее

TƏMİZ

TƏMİZ I sif. Səliqəli. Üst-başım həmişə təmiz olar (S.S.Axundov). TƏMİZ II sif. Saf; namuslu; doğru.
подробнее

TƏMSİL

TƏMSİL I is. [ ər. ] Satirik və nəsihətamiz məzmunlu, kiçik həcmli mənzum əsər.
подробнее

TƏN

TƏN I is. [ fars. ] Bədən, əndam.
подробнее

TƏNG

TƏNG I is. [ fars. ] Cana gətirmə, canını boğazına yığma, incitmə, bezmə.
подробнее