SÜRÜ

SÜRÜ I is. Naxır, dəstə. Qatarın qışqırıb ötən zaman; Sürülər, naxırlar qaçıb dağılır (O.Sarıvəlli).

SÜRÜ II is. Xeyli. Üstümüzə bir sürü adam töküldü.

SÜRÜ III f. Çəkmək, çəkə-çəkə aparmaq. Əli islanmamaq üçün qardaşını cökə ağacının qovluğuna sürüdü (C.Gözəlov).

SÜRMƏK
SÜZMƏK

Значение слова в других словарях