SƏKİ

Alınma sözdür, bizdə qaldırım işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SƏİD
SƏKİL

Digər lüğətlərdə