SAĞINA-SOLUNA KEÇMƏK

yaltaqlanmaq, rəğbətini qazanmağa çalışmaq.

SAĞA-SOLA SƏPƏLƏMƏK (SOVURMAQ)
SAĞLIĞINDA KOR FATMA, ÖLƏNDƏ BADAMGÖZLÜ