SAĞ

I 1. SAĞ Baxdı sola, baxdı sağa; alt budağa, üst budağa (R.Rza); SAĞ TƏRƏF Firəngiz sinə aşağı enəndə sağ tərəfə, Ceyran bulağının üstündəki yasxanaya xeyli adam toplaşdığını gördü (B.Bayramov).

2. SAĞ Müəllim ..son siyasi hadisələrdən danışır, sağları tənqid edirdi (A.Şaiq); MÜRTƏCE.

II sağ bax 1. diri, salamat 1; 2. sağlam

SAFÜRƏKLİ
SAĞALMAQ

Значение слова в других словарях