SAĞA-SOLA ƏSMƏK

bir qərara gələ bilməmək, tərəddüd etmək, əvvəlki qərarından imtina etmək; verdiyi sözdən boyun qaçırmaq.

SAĞ-SOLUNU TANIMAMAQ
SAĞA-SOLA SƏPƏLƏMƏK (SOVURMAQ)