SABAH-SABAHA SALMAQ

məqsədli şəkildə çox yubatmaq, gecikdirmək, süründürmək; ~ get-gələ salmaq, bugün-sabaha salmaq.

RUZİSİNİ KƏSMƏK
SABAHI DİRİGÖZLÜ AÇMAQ