SADƏDİLLİK

i. bax sadəqəlblilik

SADƏDİL
SADƏDİLLİKLƏ

Digər lüğətlərdə