SAHMANA SALMAQ

səliqə yaratmaq, hər şeyi öz yerində düzgün yerləşdirmək; ~ qaydaya salmaq.

SAHMANA DÜŞMƏK
SAKİT DURMAMAQ (OTURMAMAQ)