SAMAN ÇÖPÜNDƏN YAPIŞMAQ

çətin vəziyyətdən çıxa bilmək, qurtulmaq üçün ən kiçik şeyə belə əl atmaq.

SAMAN ALTINDAN SU YERİTMƏK
SAMAN ÇÖPÜNƏ ƏL ATMAQ