SAMAN TAYASINDA İYNƏ AXTARMAQ

tapılması mümkün olmayan bir şeyi aramaq; çox çətin işə girişmək; ~ qaranlıqda iynə axtarmaq.

SAMAN ÇÖPÜNƏ ƏL ATMAQ
SANDIQ TULASI