SAPMAQ

Qaqauz dilində sapa sözü var və “расположенный встороне” deməkdir. Sapmaq isə “сбить с пути, поворачивать” deməkdir. Sapaq “kənara çıxan (əlavə) yol”dur, “doqqaz”dır. Deməli, sapmaq “kənara çıxmaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SAPMA
SAPONİT

Digər lüğətlərdə