SİN

[ ər. ] Ərəb əlifbasında ( ) hərfinin adı.

Омонимы

  • SİN SİN I is. [ ər. ] Yaş, il. Mirzağa qısaboylu, şişman qarınlı, cücə gözlü, yekə burunlu və qalın dodaqlı, orta sinlərdə bir adam idi (H
SİMVOLİ́ZM
SİNAQOQ

Значение слова в других словарях