STÜARDESSA

i. stewardess

STUL
SU

Digər lüğətlərdə