TƏK

TƏK I say Yalqız. Rüfət oturubdur otağında tək; Gözləyir Xatirə indi gələcək (Ə.Kürçaylı).

TƏK II say Bir. Zərnigar üç qardaşın tək bacısı idi (İ.Şıxlı).

TƏK III qoşma Kimi (bənzətmə mənasında). Onunçün dərd çəkmə, onu bilmə tək; Onun dostları var burda bizim tək (S.Rüstəm).

TƏK IV ədat Məhdudlaşdırma mənasında işlədilir: ancaq, təkcə, yalnız. Tək bu aləmdə dövlətin olsun (M.Ə.Sabir).

TƏHƏR
TƏMİZ

Значение слова в других словарях