TAĞBƏND

s. bax tağlı

TAĞALAQ
TAĞLI

Digər lüğətlərdə