TABSIZ

s. weak, feeble; ~ qoca kişi a weak / a feeble old man*

TABLO
TABSIZLAMAQ

Digər lüğətlərdə