ucaltmaq

f. élever vt ; hausser vt ; abidə ~ ériger un monument ; məc. başını ~ dresser la tête ; səsini ~ élever la voix ; vəzifədə ~ avancer vt, promouvoir vt

ucalmaq
Ucar

Digər lüğətlərdə