XAB FARS

Yuxu, röya.

Dur xab etmə çeşmə üstə,

Bir qulaq ver mən şikəstə.

Qoşun gələr dəstə-dəstə,

Dur, yatmağın çağı deyil.

           (“Dilsuz və Xəzangül”)

                     *

Xab içində yatan oğlan,

Dur, yatmağın çağı deyil.

Dərdü-qəmə batan oğlan,

Dur, yatmağın çağı deyil.

                         (“Müğüm şah”)

                     *

Onda Gülgəz xabdan durdu ayağa. (“Abbas”)

                     *

Xab içində yatan Zöhrə,

Oyan, Zöhrə, yarın gəldi!

Qəm-qüssəyə batan Zöhrə,

Oyan, Zöhrə, yarın gəldi!

                   (“Tahir və Zöhrə”)

HÜSN-CAMAL ƏRƏB
XAB FARS

Значение слова в других словарях