XAB FARS

Yuxu, röya. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Qoşun çəkib dörd yanımız alarlar,

Bu xabi-qəflətdən ayıl, Eyvaz xan!

Bizi tutub o zindana salarlar,

İyid olmaz buna qayıl, Eyvaz xan!

                     (“Koroğlunun Bayazid səfəri”) (İ.A, B.A.)

XAB FARS
XABİ-QƏFLƏT

Значение слова в других словарях