XAMUŞ FARS

Dinməz, susmuş, sakit (halda).

Əmr şəklində: xamuş! – sus! dinmə! sakit! səssiz!

Şikara çıxanda nəyə tuş oldun?

Dərdin nədir, iltimasa gəlmisən?

Nə dindin, söylədin, nə xamuş oldun,

Dərdin nədir, iltimasa gəlmisən?

                        (“Bəhram-Gülxəndan”)

XAMUŞ ETMƏK
XAMUŞ OLMAQ