YAĞLI

прил.
1. жирный:
1) обильный жирами, с большим количеством жира, масла. Yağlı şorba жирный суп, yağlı ət жирное мясо, yağlı plov жирный плов, yağlı qovurma жирное жаркое (kavurma), yağlı xörək жирный обед, yağlı pendir жирный сыр
2) толстый, тучный, ожиревший. Yağlı bədən жирное тело, yağlı sifət жирное лицо (жирные щёки)
3) грязный от жира. Yağlı qab-qacaq жирная посуда
4) насыщенный полезными веществами. геол. Yağlı torf жирный плов, yağlı kömür жирный уголь, yağlı gil жирная глина; yağlı beton строит. жирный (насыщенный цементом) бетон
2. маслянистый (пропитанный маслом), жирный. Yağlı maye маслянистая жидкость
3. масляный. Yağlı boyalar масляные краски (краски, разведённые на масле), yağlı lak масляный лак, yağlı bərkidici тех. масляный крепитель; yağlı açar эл.-тех. масляный выключатель; yağlı rəngləmə масляная окраска, yağlı rəngaltı yaxma шпаклёвка под масляную краску, yağlı qudron масляный гудрон
4. сдобный. Yağlı kökə сдобный хлебец, yağlı xəmir сдобное тесто, yağlı çörək сдобный хлеб
5. масличный (дающий масло). Yağlı qızılgüllər масличные розы
6. смазанный маслом, жиром, со смазкой
7. прост. перен. богатый, состоятельный, денежный. Yağlı müştəri богатый клиент
8. прост. перен. выгодный, прибыльный. Yağlı iş прибыльное дело
9. перен. сладкий, медовый, льстивый. Yağlı dillər сладкие речи, yağlı təriflər льстивые восхваления; yağlı quyruq курдюк, yağlı südlülük животн. жирномолочность
◊ yağlı dilinə inanmaq поверить льстивым речам, yağlı dilini işə salmaq пустить в ход сладкий язык; yağlı dilə tutmaq kimi заговаривать зубы кому; yağlı əppək (tikə) olub yoxa çıxmaq скрыться бесследно, как сквозь землю провалиться; yağlı vədlər vermək обещать с три короба; yağlı yer (vəzifə) тёплое местечко, доходное место; yağlı tikə жирный кусок; yağlı söyüş крепкое словцо (словечко); матерное слово, матерная ругань
YAĞLAYICI
YAĞLI-QARA

Digər lüğətlərdə