YAŞLI

I. s. elderly; aged

II. s. in tears; gözləri ~ tears in eyes

YAŞLATMAQ
YAŞLIQ

Digər lüğətlərdə