YALNIZ

YALNIZ I zərf Tək, tənha, kimsəsiz. Axşama qədər orada yalnız qaldım (H.Nəzərli).

YALNIZ II ədat Məhdudlaşdırma mənasında; ancaq. Mən yalnız ona, Şahmara baxırdım (İ.Əfəndiyev).

YALMAN
YAN

Digər lüğətlərdə