YAMAN GÜNƏ DÜŞMƏK (QALMAQ)

bax: pis günə düşmək (qalmaq).

YAMAQ VURMAQ
YAMAN GÜNƏ QOYMAQ (SALMAQ)