ZAVALA GƏLMƏK

bədbəxtliyə düçar olmaq, xətər toxunmaq, məhv olmaq.

... ZAVAL YOXDUR
ZAVALA GƏLMƏMƏK