Çoxdibli qazıma

məhsuldar lay (neft, qaz və s.) sahəsindəki əsas quyu lüləsindən kəskin əyilmiş şəkildə budaqlanmış əlavə quyular qazma. Ç.q. - dan neft və qaz çıxarılmasında istifadə edilir. Ç.q. - nin mühüm üstünlüyü yataqdan nefti daha tam çıxartmağın mümkün olmasıdır.
Çox dərin qazma
Çökdürücü qurğular