ÖTKƏMLİK

i. 1. haughtiness, arrogance; 2. bax hünərlilik

ÖTKƏM
ÖTMƏK

Digər lüğətlərdə