özündən çıxmaq

çıldırmak

özü
padşah

Digər lüğətlərdə