ÜMİD

i. hope; ~ etmək to hope (for;+to inf.); ~ bəsləmək / bağlamaq to cherish (for), to be* in hopes; ~ vermək to promise; ~i doğrultmaq to justify hopes; bütün ~lərlə vidalaşmaq to say* good-bye to all hopes; ~ olmaq to hope (for,+to inf.); to trust (d.), to rely (on); ~i boşa çıxmaq to be* disappointed (in), to be* disappointed (with); ~ini kəsmək to lose* hope, to be* unhopeful, zəif / dumanlı ~lər vague hopes; müvəffəqiyyətə ~ hopes of success; kiməsə ~ bəsləmək to pin one’s hopes on smb.; nəyinsə ~ ilə yaşamaq to live in hope of smth; Mən möhkəm ümid bəsləyirəm ki, o tezliklə yaxşılaşacaq I have good / strong hopes that he will soon be well

ÜMDƏ
ÜMİDLİ

Digər lüğətlərdə