Üzvi həledicilər

müxtəlif madələri həl etmək üçün işlədilən uçucu üzvi madələr və ya onların qarışığı. Benzin, benzol, tolyol və s. Ü.h.-dəndir.
Üzən qazma qurğuları
Vakum distiləsi