ƏBƏDİ

I. s. 1. eternal, everlasting, perpetual; ~ şöhrət eternal fame; ~ sülh everlasting peace; ~ hərəkət perpetual motion; ~ həbs cəzası perpetual imprisonment; 2. (ölməz) immortal; ~ şöhrət immortal fame

II. z. eternally, perpetually, for ever, forever; ~ olaraq in (to, for) perpetuity, for ever; ~ yoxa çıxmaq to disappear for ever; ◊ ~ yuxu death; ~ yuxuya getmək / gözlərini yummaq / uyumaq to die, to pass away, to breathe one’s last idiom.

ƏBƏDƏN
ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə