ƏHD

\[ػهذ \] - əhdləşmə, vədələşmə, müqavilə.
ƏHALİ
ƏHKAM

Значение слова в других словарях