ŞAMANİZM

ibtidai-icma quruluşunda bəzi xalqlarda yaran-mış erkən din. Şamanın \[kamın\] ruhlarla ünsiyyətinə inama əsas-lanır.
ŞAFİLİK
ŞEY

Digər lüğətlərdə