ŞEYXİLİK

XIX əsrin birinci yarısında şiəlik əsasında yaranmış dini-siyasi cərəyan. Şeyx Əhməd Əhsai \[1744-1827\] yaratmışdır.
ŞEY
ŞƏXS