ABIR QOYMAMAQ

1. Bərk danlamaq, məzəmmət etmək, töhmətləndirmək; ~ abrını ətəyinə bükmək, abrını tökmək (aparmaq), abrını vermək (almaq), ağ yuyub qara sərmək, quru yuyub yaş sərmək.

2. Korlamaq, zay etmək; ~ sıradan çıxarmaq.

ABIR-HƏYANI İTİRMƏK
ABIRDAN DÜŞMƏK