ACIĞA DÜŞMƏK

inad etmək, tərslik etmək; ~ prinsip aparmaq.

ACI ÇƏKMƏK
ACIĞA SALMAQ