AĞ OLMAQ

“Üzünə ağ olur” deyirik. Alimlər buradakı ağ(aq) sözünü ərəb mənşəli hesab edirlər. Söz, əslində, türk mənşəlidir. “Yuxarı” (normadan yuxarı çıxan, kə­na­ra çıxan) anlamı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AĞ ELƏMƏK
AĞA

Digər lüğətlərdə