AŞIRMAQ

f. 1. to throw over (d.); çiynindən ~ to fling over one’s shoulder (d.); qıçını qıçının üstünə ~ to cross one’s legs; 2. to turn over (d.); çəlləyi ~ to turn the barrel over; səhifəni ~ to turn over a page; 3. (gəmini, qayığı və s.) to overturn (d.), to tip over (d.), to capsize (d.); Onlar qayığı aşırdılar They overturned the boat; Dalğa qayığı aşırdı The wave capsized the boat; 4. (acgözlüklə yemək) d.d. to gorge on (d.), to guzzle (d.), to gobble (up) (d.); O, dondurmanı aşırdı He / She gobbled up the ice-cream

AŞIRMA
AŞIRMALI

Digər lüğətlərdə