ABADLAŞDIRMAQ

ABADLAŞDIRMAQ O, iş başına gələli xeyli təzə bina tikdirib küçələri abadlaşdırıb (M.Hüseyn); ABAD ETMƏK/ELƏMƏK Amma burada işlər tərsinədir, yuxarıdan aşağı abad edirlər (Ə.Haqverdiyev); ABADANLAŞDIRMAQ.

ABADISTAN
ABADLAŞMAQ

Значение слова в других словарях